Committee


Organising Committee

Governor
Dr. A. Muruganathan
(Tirupur)
Dr. Anuj Maheshwari
(Governor Elect)
Lucknow
Dr. Jyotirmoy Pal
(Vice President)
Kolkata
Dr. K. Mugudhan
(Secretary)
Chennai
Dr. R. Rajasekar
(Treasurer)
Kumbakonam
Dr. S. B. Gupta
(Imm. Past Governor) - Mumbai
Dr. Dwijen Das
Silchar
Dr. Jatinder K. Mokta
Shimla
Dr. Jayant K Panda
Cuttack
Dr. Mangesh Tiwaskar
Mumbai
Dr. Meenakshi Bhattacharya
Aurangabad
Dr. Sudhir Mehta
Jaipur
Dr. Suresh Babu
Mysore
Dr. Vidya Menon
(Kochi)
Dr. Minal Mohit
(Jaipur)
Dr. Selva Saravanan
(Tirupur)


Scientific Committee

Dr. A. Muruganathan
(Chairman)
Dr. Apurba Mukherjee
(Kolkata)
Dr. Sekhar Chakraborty
(Siliguri)
Dr. Sabitha Krishnamoorthy
(Kochi)


Registration Committee

Dr. R. R. Singh
(Jhansi)
Dr. N. K. Singh
(Bihar)
Dr. J. K. Sharma
(Delhi)
Dr. Subrahmanyam Karuturi
(Rajahmundry)


Industries & Exhibition Committee

Dr. Anita Nambiar
(Kochi)
Dr. Sangram Biradar
(Gulbarga)
Dr. Divya Saxena
(Delhi)
Dr. Amit Saraf
(Mumbai)


Audio Visual Committee

Dr. S. V. Kulkarni
(Mumbai)
Dr. Amit Gupta
(Delhi)
Dr. Amitabh Sagar
(Dehradun)
Dr. V Padma
(Chennai)


Poster Presentation

Dr. Partha S. Karmakar
(Kolkata)
Dr. Narsing Verma
(Lucknow)
Dr. Amit Varma
(Dehradun)
Dr. Bidita Khandelwal
(Gangtok)
Organized By


Diamond Sponsor


Gold Sponsor


Silver Sponsor


Partner


Exhibitor